Belastingen

Als zelfstandige krijg je te maken met verschillende belastingen. Daarnaast ben je verplicht om een financiële administratie bij te houden. Hieronder lees je per belastingsoort hoe deze werkt en waar je rekening mee moet houden. Als ondernemer betaal je in ieder geval twee belastingen. Te weten de Omzetbelasting (btw) en de Inkomstenbelasting (IB). Eventueel aangevuld met Vennootschapsbelasting (Vpb) als je een vanuit een BV werkzaam bent.

Inkomstenbelasting

Als je in loondienst werkzaam bent, houdt je werkgever maandelijks een gedeelte van je salaris in en draagt deze als loonbelasting af aan de Belastingdienst. Deze maandelijkse inhoudingen worden bij je aangifte inkomstenbelasting verrekend met het bedrag dat je uiteindelijk aan IB verschuldigd bent. Als zzp`er wordt er geen loonbelasting op je uurtarief ingehouden. Dit betekent dat je zelf eenmaal per jaar bij de aangifte IB de inkomstenbelasting over je jaarwinst moet betalen aan de Belastingdienst. Je belastbare jaarwinst is de omzet minus de gemaakte zakelijke kosten, en na de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling. Aan deze aftrekposten zijn wel voorwaarden gesteld waar je aan moet voldoen.

Omzetbelasting

Er geldt een medische vrijstelling voor de omzetbelasting voor ondernemers die werkzaam zijn in de zorgsector. De vrijstelling van btw geldt alleen voor de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens. Hiervan is sprake als de behandelingen zijn bedoeld om de gezondheid van de patiënt te beschermen, in stand te houden of te herstellen. Dit betekent dat, als je aan de voorwaarden voldoet, geen btw in rekening hoeft te brengen op je factuur EN dat je ook geen recht heb op aftrek van aan jou in rekening gebrachte btw.

Je kunt op diverse manieren gaan werken als zzp’er voor een zorginstelling. Hierdoor kan er verwarring ontstaan over de vraag of je wel of niet btw-plichtig bent als zzp’er. Meestal ben je niet btw-plichtig als zelfstandig zorgverlener. Het gaat er vooral om hoe je dat werk uitvoert: via bemiddeling of rechtstreeks voor de zorgverlener. Werk je via tussenkomst van een bemiddelingsbureau? Dan kan het zijn dat je wel btw in rekening moet brengen aan het bemiddelingsbureau.

2 manieren van werken via een bemiddelingsbureau:

  • Je werkt direct voor de zorginstelling via een bemiddelingsbureau. Het bemiddelingsbureau heeft jou en de zorginstelling bij elkaar gebracht en dit vastgelegd in een bemiddelingsovereenkomst. Je factureert dan direct naar de zorginstelling zonder btw. Formeel is het bemiddelingsbureau dan geen partij bij de overeenkomst. Je zelfstandigheid als zzp’er is dan beter gewaarborgd, omdat je vaak voor meerdere opdrachtgevers werkt.
  • Je werkt via een opdrachtovereenkomst met het bemiddelingsbureau en factureert direct aan het bemiddelingsbureau, dus niet aan de zorgverlener. Je moet dan wel btw in rekening brengen aan het bemiddelingsbureau. Je btw-nummer moet je dan zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Dit regel je via het formulier ‘Opgaaf Startende onderneming’. Op dit formulier vermeld je de opmerking: ‘btw-belastbare diensten via een bemiddelingsbureau’.

Let op: door deze manier van werken kan je zelfstandigheid in het geding komen. Als je alleen werkt voor het bemiddelingsbureau, heb je namelijk maar 1 opdrachtgever. Dit kan leiden tot schijnzelfstandigheid.

Voorkom schijnzelfstandigheid

De Belastingdienst bepaalt of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Vervolgens bepaalt hij ook of je zelfstandig bent. Zzp’ers en opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor de relatie die zij met elkaar aangaan. Alles draait om de vraag: ‘ben je zelfstandig ondernemer of is er sprake van loondienst?’. Twijfel je hierover? Voorkom schijnzelfstandigheid en gebruik een modelovereenkomst van de Belastingdienst om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van loondienst.

Heb je nog vragen? Schroom niet om deze aan ons te stellen. Wij hebben een deskundig adviseur in huis die je graag uitlegt hoe de belastingen exact werken en waar je rekening mee moet houden.

ZZP'ers

Wil je samenwerken met een bureau dat haar afspraken écht nakomt? De Nationale Zorg is altijd op zoek naar zelfstandige zorgprofessionals!

Zorgorganisaties

Heeft uw organisatie en/of instelling ook behoefte aan zorgprofessionals met échte hart voor de zorg?

Onze kernwaarden

Hier staan we voor als De Nationale Zorg.

Begrip voor onze medemens

Gekwalificeerd personeel

Doorgaan waar andere stoppen